حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجوز دفتر فرعی شهرستان ورامین (استان تهران ) از طرف فرمانداری  صادر گردید.

مجوز دفتر فرعی شهرستان ورامین (استان تهران ) از طرف فرمانداری  صادر گردید.

مجوز دفتر فرعی شهرستان ورامین (استان تهران ) از طرف فرمانداری  صادر گردید.

سپاس از پیگیری های آقای لطفی

 

مجوز دفتر فرعی شهرستان ورامین (استان تهران ) از طرف فرمانداری  صادر گردید.
مجوز دفتر فرعی شهرستان ورامین (استان تهران ) از طرف فرمانداری  صادر گردید.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.