حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
به خود تحقیری پایان دهیم

به خود تحقیری پایان دهیم

به خود تحقیری پایان دهیم

#توییت
به خود تحقیری پایان دهیم و اسیر فیلم های هالیوودی برای قدرت آمریکا و اسرائیل نشویم.

به خود تحقیری پایان دهیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.