حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
دقایقی با همت 34 / انتخابات 1400 ؛ پایان جریان دوقطبی ایران

دقایقی با همت / هفته ۳۵ / ثبت نام شروع شد؟! برنامه ها کجاست؟!

دقایقی با همت / هفته ۳۵ / ثبت نام شروع شد؟! برنامه ها کجاست؟!

#دقایقی_با_همت
مروری کوتاه به اخبار هفته از زبان دبیر کل حزب همت.

#هفته_سی_پنجم
اردیبهشت ۱۴۰۰

تیتر:
ثبت نام شروع شد؟!
برنامه ها کجاست؟!

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.