حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
معرفی کتابهای حزب همت 5.کار گروهی و حزب در قرآن

معرفی کتابهای حزب همت ۵.کار گروهی و حزب در قرآن

✳️معرفی کتابهای حزب همت

۵.کار گروهی و حزب در قرآن

📝گردآورنده: نفیسه میرگلوی بیات

معرفی کتابهای حزب همت  5.کار گروهی و حزب در قرآن
معرفی کتابهای حزب همت
۵.کار گروهی و حزب در قرآن
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.