حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
انتخاب اعضای کابینه با مشارکت احزاب

انتخاب اعضای کابینه با مشارکت احزاب

انتخاب اعضای کابینه با مشارکت احزاب

#توییت
.
مرتضی فغانی؛ عضو شورای مرکزی حزب همت:
انتخاب اعضای کابینه با مشارکت احزاب فرصتی ویژه برای رییس جمهور منتخب در جهت تحقق همدلی ملی و نظام پارلمانی خواهد بود.

انتخاب اعضای کابینه با مشارکت احزاب
انتخاب اعضای کابینه با مشارکت احزاب
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.