حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
فراخوان حضور در لیست های حزب همت در سراسر کشور در انتخابات 1400

نتیجه نهایی انتخابات سومین کنگره ملی حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)

نتیجه نهایی انتخابات سومین کنگره ملی حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)

توضیح۱: از رتبه ۱ الی ۲۱ کاندیداهای شورای مرکزی به عنوان عضو اصلی و از رتبه ۲۲ الی ۲۶ به عنوان عضو علی البدل رای آوردند.

توضیح۲: رتبه ۱ الی ۳ کاندیداهای بازرسی به عنوان بازرس اصلی و رتبه ۴ و ۵ به عنوان بازرس علی البدل رای آوردند.

نتیجه نهایی انتخابات سومین کنگره ملی حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)
نتیجه نهایی انتخابات سومین کنگره ملی حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)

 

 

 

بازخورد خبری سومین کنگره ملی حزب همدلی مردم تحول خواه (همت):

۱. فارس

(https://www.farsnews.ir/news/14000502000787/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C)

۲. ایسنا

(https://www.isna.ir/news/1400050200956/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF)

۳. الف

(https://www.alef.ir/news/4000502046.html)

۴. همدلی و همت

(https://hmtn.ir/1400/05/03/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/)

۵. پرسون

(https://purson.ir/kspqlr)

۶. اقتصاد بومی

(https://eghtesadboominews.ir/30277)

۷.سرتوک

(http://sartook.ir/?p=14575)

۸. تبریزما

(http://tabrizema.ir/?p=60230)

۹. شبکه اخبار فارسی

http://farsinn.ir/%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d9%87%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-2/

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.