حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

آقای امجد باقری

آقای امجد باقری

مسئول حزب همت استان زنجان

 • کارشناس ارشد علوم سیاسی

 • کارشناس ارشد علوم محیط زیست

 • مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۸

 • سرپرست پشتیبانی، فنی و مهندسی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۷

 • عضو هیئت مدیره شرکت پویش مهر زنگان از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۸

 • خبرنگار حوزه علوم سیاسی و محیط زیست نشریه سراسری کاریران

 • خبرنگار حوزه علوم سیاسی و محیط زیست نشریه سراسری همدلی مردم

 • کارشناس اداره نظارت بر امور حیات وحش، روابط عمومی و موزه تاریخ طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان

 • مشاور جوان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان از سال ۱۳۹۱لغایت ۱۳۹۳

 • مسئول کمیته محیط زیست هیئت ورزش های سه گانه استان زنجان از سال ۱۳۹۶ تاکنون

 • دبیر سومین جشنواره ملی محیط زیست در آموزه های رضوی منطقه ۴ کشور در سال ۱۳۹۳

 • دریافت دیپلم افتخار روابط عمومی فعال استانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال ۱۳۹۴

 • کسب عنوان روابط عمومی فعال محیط زیست کشور در سال ۱۳۹۵

 • کارمند نمونه اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان در سال ۱۳۹۵

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.