حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
جمع آوری بانک اطلاعاتی رزومه اعضا

جمع آوری بانک اطلاعاتی رزومه اعضا

جمع آوری بانک اطلاعاتی رزومه اعضا

بنام خدا و با سلام

حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در نظر دارد تا یک بانک اطلاعاتی از ظرفیت های بالقوه ارکان حزب را بصورت رزومه هایی کوتاه(حداکثر ۱۰ خط) در قالب یک کتاب تهیه نموده و در اختیار مسئولین کشور قرار دهد.
پرواضح است که دولت اقای رئیسی که پسوند قوی را برای خود برگزیده است نیازمند رزومه هایی قوی برای مدیران میانی دولت خود می باشد.
لذا از تمام دوستانی که در سراسر کشور دارای مسئولیتی در حزب همت می باشند درخواست می نماییم حداکثر تا پایان مهرماه رزومه های خود را به آیدی ذیل در تلگرام اعلام نمایند.

@N_m_bayat67
رونوشت:

✅ آقای سید احمد ‌نبوی، جهت اطلاع به مسئولین استان های حزب همت در سراسر کشور

✅ آقای مرتضی فغانی، جهت اطلاع به اعضای شورای مرکزی و بازرسین حزب همت

✅ آقای شهرام دانشور، جهت اطلاع به مسئولین شورای سیاستگذاری حزب همت در سراسر کشور

✅ آقای سعید اکبر، جهت اطلاع به اعضای شورای مشاورین حزب همت

✅ آقای امین احمدی، جهت اطلاع اعضای اتاق فکر حزب همت

✅خانم نفیسه بیات، جهت اطلاع به مسئولین کمیته های مرکزی حزب همت

روابط عمومی حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.