Category: اخبار پاکدشت

شورای مرکزی حزب همدلی مردم تهران شهرستان پاکدشت

اولین جلسه شورای مرکزی شهرستان پاکدشت حزب همدلی مردم تهران (همت)

اولین جلسه شورای مرکزی شهرستان پاکدشت حزب همدلی مردم تهران (همت) با حضور دبیر کل حزب جناب آقای...

افتتاح دفتر پاکدشت

افتتاحیه پنجمین دفتر حزب همت در شهرستان پاکدشت

با استعانت از خداوند متعال، پنجمین دفتر حزب همت از میان ۸ مجوز دریافت شده ار فرمانداری های...