Category: اخبار بهارستان

جلسه هم اندیشی مدیران پهنه غرب استان حزب همت در دفتر نمایندگی این حزب در اسلامشهر برگزار شد.

جلسه هم اندیشی مدیران پهنه غرب استان حزب همت در دفتر نمایندگی این حزب در اسلامشهر برگزار شد.

جلسه هم اندیشی مدیران پهنه غرب استان حزب همت در دفتر نمایندگی این حزب در اسلامشهر برگزار شد....

 علی جان بخشی مسئول حزب همت شهرستان بهارستان، در فرمانداری این شهرستان جهت کاندیداتوری در یازدهمین دوره انتخابات مجلس حضور یافت

مسئول حزب همت شهرستان بهارستان، در فرمانداری جهت کاندیداتوری انتخابات مجلس

مسئول حزب همت شهرستان بهارستان، در فرمانداری جهت کاندیداتوری انتخابات مجلس علی جان بخشی...

احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.

احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.

احکام هیئت رئیسه شهرستانهای ذیل در جلسه ای مشترک با حضور هئیت رییسه شهرستانهای استان تهران...

دوازدهمین دفتر حزب همت در شهرستان #بهارستان مجوز فعالیت گرفت.

دوازدهمین دفتر حزب همت در شهرستان #بهارستان مجوز فعالیت گرفت.

دوازدهمین دفتر حزب همت در شهرستان بهارستان مجوز فعالیت گرفت.

دفتر حزب همدلی مردم تحول خواه در شهرستان های رباط کریم و بهارستان راه اندازی خواهد شد.

دفتر حزب همدلی مردم تحول خواه در شهرستان های رباط کریم و بهارستان راه اندازی خواهد شد.

دفتر حزب همدلی مردم تحول خواه در شهرستان های رباط کریم و بهارستان راه اندازی خواهد شد. با حکم...