Category: اخبار شمیرانات

احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.

احکام هیئت رئیسه شهرستانهای استان تهران تحویل گردید.

احکام هیئت رئیسه شهرستانهای ذیل در جلسه ای مشترک با حضور هئیت رییسه شهرستانهای استان تهران...

نشست حزب همت با فرمانداری شمیرانات

گزارش جلسه حزب همت در فرمانداری منطقه ۱ شمیرانات

بنام خدا جلسه ای در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ با موضوع معرفی احزاب و با حضوردکتر دهاقین معاونت سیاسی...

افتتاحیه دفتر حزب در شهرستان شمیرانات

بنام خدا چهارمین دفتر حزب همدلی مردم تهران (همت) در شهرستان شمیرانات در روز جمعه مورخ ۱۳...