Category: هیئت رئیسه خوزستان

بازدید از موکب های پذیرایی زوار حسینی در پایانه مرزی چذابه

بازدید رییس حزب همت استان خوزستان و مدیرکل امور عشایر استان خوزستان از موکب های پذیرایی زوار...

دیدار رییس حزب همت استان خوزستان با مدیرکل امور عشایر خوزستان

دیدار رییس حزب همت استان خوزستان با مدیرکل امور عشایر خوزستان   امروز طی نشستی در تاریخ...

مهدی دودانگه فر

مهدی دودانگه فر نایب رئیس حزب همت استان خوزستان متولد 1365/2/19 صادره از  دزفول دارای مدرک...

علی جهانبخشی

علی جهان بخشی دبیر حزب همت استان خوزستان متولد 1369/4/15 صادره از دزفول دارای مدرک مهندسی ماشین...

میرزا علی جهانبخشی

میرزاعلی جهانبخشی رئیس حزب همت استان خوزستان فرزند روز علی متولد ۱۳۵۰ و دارای مدرک دیپلم برق...