Category: هیئت رئیسه اردبیل

منصور طباطبایی سادات دبیر حزب همت استان اردبیل با سوابق کاری:

منصور طباطبایی سادات دبیر حزب همت استان اردبیل با سوابق کاری: -مهندسی فناوری اطلاعات شرکت...

مهرداد وثوقی فرد مسئول حزب همت استان اردبیل

مهرداد وثوقی فرد مسئول حزب همت استان اردبیل با سوابق کاری: – مدرس دانشگاه – دبیر آموزش و...