Category: اردبیل

دولت نظامی یا دولتمرد نظامی

دولت نظامی یا دولتمرد نظامی

دولت نظامی یا دولتمرد نظامی آفتاب انتخابات هرچه به افق‌های خرداد ۱۴۰۰ نزدیک می‌شود گمانه...

شهزاد خاوندی

شهزاد خاوندی

شهزاد خاوندی دبیر حزب همت در استان اردبیل کارشناس مهندسی کشاورزی مدیر عامل کشت و صنعت آفاق...

وصال هادی

وصال هادی

وصال هادی نائب رئیس حزب همت در استان اردبیل کارشناس ارشد مهندسی آبیاری نائب رئیس سازمان نظام...

شهرام سلیمانزاده

شهرام سلیمانزاده

شهرام سلیمانزاده رئیس حزب همت در استان اردبیل مدیر مسئول پایگاه خبری رستگار   سایت رسمی...

دفتر استانی حزب همت در اردبیل مجوز فعالیت گرفت.

دفتر استانی حزب همت در اردبیل مجوز فعالیت گرفت.

دفتر استانی حزب همت در اردبیل مجوز فعالیت گرفت. بیست و یکمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول...