Category: آذربایجان شرقی

فراخوان حضور در لیست های حزب همت در سراسر کشور در انتخابات 1400

فراخوان حضور در لیست های حزب همت در سراسر کشور در انتخابات ۱۴۰۰

فراخوان حضور در لیست های حزب همت در سراسر کشور در انتخابات ۱۴۰۰ به نام خدا و با سلام حزب همدلی...

مجوز دفتر فرعی شهرستان سراب(آذربایجان شرقی ) از طرف فرمانداری صادر گردید.

مجوز دفتر فرعی شهرستان سراب(آذربایجان شرقی ) از طرف فرمانداری صادر گردید.

مجوز دفتر فرعی شهرستان سراب(آذربایجان شرقی ) از طرف فرمانداری صادر گردید. سپاس از پیگیری‌ های...

مجوز حزب همت در شهرستان ملکان (آذربایجان شرقی) صادر شد.

مجوز حزب همت در شهرستان ملکان (آذربایجان شرقی) صادر شد.

مجوز حزب همت در شهرستان ملکان (آذربایجان شرقی) صادر شد. مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان...

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان ورزقان (آذربایجان شرقی) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان ورزقان (آذربایجان شرقی) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان ورزقان (آذربایجان شرقی) صادر شد. مجوز دفتر فرعی حزب همت در...

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان آذرشهر (آذربایجان شرقی) صادر شد

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان آذرشهر (آذربایجان شرقی) صادر شد

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان آذرشهر (آذربایجان شرقی) صادر شد مجوز دفتر فرعی حزب همت در...

نشست صمیمی دبیرکل در استان آذربایجان شرقی

نشست صمیمی دبیرکل در استان آذربایجان شرقی

نشست صمیمی دبیرکل در استان آذربایجان شرقی نشست صمیمی دبیرکل حزب همت مهندس سید احمد نبوی، با...

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان بناب توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان بناب صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان بناب توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد. سپاس از پیگیری های جناب...

دکتر شهرام حسین نژاد دانشور مسئول شورای سیاستگذاری حزب همت در آ.ش

نفش مهم رسانه ها جهت حضور مردم در انتخابات

خبرنگاران یکی از ارکان مهم جامعه مدرن رسانه های آزاد می‌باشند که فلسفه دموکراسی و آزادی بیان...

آیا واقعاً مسئولین رده بالای ما در ایران زندگی می کنند؟

آیا واقعاً مسئولین  رده بالای ما در ایران زندگی می کنند؟ در کشور ما برخی از مسئولین رده بالا و...

دومین شعبه استانی حزب همت در استان آذربایجان شرقی مجوز گرفت.

دومین شعبه استانی حزب همت در استان آذربایجان شرقی مجوز گرفت.

دومین شعبه استانی حزب همت در استان آذربایجان شرقی مجوز گرفت. دومین شعبه استانی حزب همت در...