Tag: , , , , , ,

حزب همت در قانون جدید احزاب

حزب همدلی مردم تهران(همت) با قانون جدید احزاب منطبق شد.

۲۰ حزب دیگر با قانون جدید احزاب منطبق شدند فهرست جدید احزاب قانونی کشور از سوی وزارت کشور...

مصاحبه خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا با سید احمد نبوی دبیرکل حزب همت

مصاحبه خبرگزاری برنا با دبیرکل حزب همت: سید احمد نبوی

دبیر کل حزب همت: راه اصلاح پیش نویس جدید قانون احزاب رای‌گیری در تلگرام نیست/ هرکس سهم خود از...