حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
یادادشت دبیرکل به اقای تاج زاده

یاداشت دبیرکل حزب همت:« آدرس غلط آقای تاج زاده »


جناب آقای تاج زاده در مصاحبه اخیر خود با روزنامه شرق مطالبی را عرض کرده اند که میتواند کد رمز اتفاقات احتمالی آینده در دانشگاه های کشور باشد که اگر نسبت به آن مداقه ای صورت نپذیرد و مورد گفتگوی جریان مستقل و تحول خواه کشور قرار نگیرد شاید کد رمز درگیری‌های زرگری دو سر تند روی اصلاح طلبان و اصولگرایان کشور برای انتخابات آتی کشور باشد و بار دیگر دو قطبی ساختگی خود را به ملت تحمیل نمایند .

جناب آقای تاج زاده مطالب زیادی در این مصاحبه گفته اند ولی پاراگراف مورد نظر این یادداشت مربوط به جمله عجیب ایشان با این مضمون می‌باشد « دانشجویان سربازان احزاب نیستند که فقط هر چهار سال یک بار به کار انتخابات بیایند . قطعا انتخابات موضوع بسیار مهمی است و دانشجویان می‌توانند و باید در آن اثر گذار باشند ، اما نباید به عامل دست جناح های سیاسی تنزل یابند » .
آقای دکتر مطلب بسیار خوبی گفته اید چرا که دانشجویان امروز هرگز دانشجویان دهه هفتاد و هشتاد نیستند که با یک دستور جناحی به خیابان بریزند و بازیچه داستان‌های خطرناکی شوند که زخم ترکش های آن هنوز التیام نیافته است .
جناب آقای دکتر تاج زاده اتفاقات دانشجویی رخ داده در دهه هفتاد زیر سر طیف تند روی کدام جناح بود ؟ زندانی شدن ، ترک تحصیل ، ستاره دار شدن ، خارج رفتن های اجباری ، غربت نشینی های سخت و بی پایان دانشجویان که با دستور جناحی به خیابانها ریختند بعهده اتاق فکر کدام جناح است ؟ درست است که تندروهای جریان رقیب شما هم در تشدید این چرخه موثر بودند ولی اگر فضای کشور در آن روزها امنیتی نمیشد تندروهای دست راستی کشور بهانه ای برای ادامه اتفاقات پیدا می‌کردند ؟ آن روزها دانشجویان سربازان حزب و جناح شما نبودند ؟ از تمام دانشجویان آن دوره بپرسید که آیا امروز هم راضی هستند که به تند روی های آن روزها برگردند ، شک نکنید که تندترین آن دانشجویان که امروزه ناخواسته در جایگاه اپوزیسیون خارج نشین قرار گرفته اند هرگز راضی نبودند که در شرایط فعلی قرار گیرند و این شما بودید که این مسیر را در اتاق های فکر سیاسی خود تنظیم کردید ، آنجا که فکر می‌کردید کشور را میتوان تک قطبی اداره کرد همان ایده ای که مخالفان تند انتهای طیف اصولگرایی به آن اعتقاد دارند یعنی اداره تک قطبی کشور .

جناب آقای تاج زاده تازه امروز یادتان افتاده که دانشجویان سرباز پیاده احزاب نیستند ؟ یا واقعا داستانی دیگر پشت این مصاحبه میباشد ، لطفاً غائله ای دوباره درست نکنید و بیایید تا دیر نشده سهم خود از نابسامانی‌های امروز کشور را قبول کنید بعد بفکر موضوع دیگری بیفتید ، آنجا که شما هشت سال کامل قدرت را بدست داشتید و در پایان مردم برای خروج از بن بست سیاسی ، امنیتی ایجاد شده توسط شما و همفکرانتان راهی مبهم و پیچیده را انتخاب کردند که هنوز آثار تند روی های سیاسی هشت ساله شما و تند روی ها و بی تجربگی اقتصادی دولت بعد از شما روی دوش مردم سنگینی میکند ، شما باید اعتراف کنید سهم شما از عقب ماندگی کشور چقدر است ، شما باید معترف شوید که اگر تعادل سیاسی کشور را بهم نمیزدید هرگز مردم از ترس شما به احمدی نژاد پناه نمی‌بردند .
جناب آقای تاج زاده همانگونه که آقای احمدی نژاد و همفکرانش باید از ملت ایران بابت عقب انداختن اقتصاد کشور عذرخواهی کنند شما هم باید بابت بی ثباتی ایجاد شده سیاسی بر اثر تند روی ها عذر خواهی کنید هر چند شما یک عذر خواهی بیشتر بدهکارید و آن هم مربوط به دوران استفاده ابزاری از دانشجویان که ناخواسته سربازان پیاده نظام حزب و جریان شما شده بودند می‌باشید .
درست است که امروز جریان دانشجویی کم اثرتر از قبل شده است ولی با دقت تر شده و به راحتی بازیچه جریان ها و گروهها قرار نمیگیرد .

حزب همدلی مردم تهران ( همت ) یکسال تمام است که از طریق سازمان جوانان و دانشجویان خود در حال مذاکره تک به تک و چهره به چهره با دانشجویان و جوانان استان تهران است کاری بس صعب و دشوار که نتایج آن بسیار امیدوار کننده بوده است ، اینکه باید به دانشجویان و جوانان گفته میشد و اطمینان قلبی داده میشد که شما نه تنها سربازان حزب همت نیستند بلکه ژنرال های صاحب تشکیلات می‌باشید کاری سخت بود که در طول این یکسال توسط سازمان جوانان و دانشجویان حزب همت صورت پذیرفت و همچنان ادامه دارد ، ما امیدواریم که بتوانیم قهری که سالهاست توسط دانشجویان نسبت به مسائل سیاسی که توسط عملکرد تند شما و رقیب شما که به مثابه دو تیغه یک قیچی علیه دانشجویان نهادینه کرده بودید را به آشتی تبدیل کنیم .

در پایان اتقان یقین داریم که دانشجویان اگر قصد حضور در عرصه سیاسی کشور را داشته باشند بسیار هوشمندانه تر از قبل و به نفع مصالح عمومی مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران و آینده تاثیر گذار خود قدم برخواهند داشت .

سیداحمدنبوی
دبیرکل حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.