حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

گزارش تصویری از دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

گزارش تصویری از دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران(همت):

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

حزب همدلی مردم تحول خواه

پیام تقدیر دبیر کل حزب همدلی مردم تهران

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

 

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

 

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

دومین کنگره حزب همدلی مردم تهران (همت)

تصاویر از آقای ابراهیم صفریان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.