حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
اولین نشست هم اندیشی اعضا مشورتی حزب همت

اولین نشست هم اندیشی اعضا مشورتی حزب همت در شهرستان ملارد

اولین نشست هم اندیشی اعضا مشورتی حزب همت با حضور دبیر کل جناب اقای مهندس سید احمدنبوی و معاونت سیاسی فرماندار ملارد جناب دکتر یزدان یار و مجمع معتمدین شهرستان ملارد وفعالین سیاسی اجتماعی شهرستان ملارد در دفتر حزب همت برگزار شد.

اولین نشست هم اندیشی اعضا مشورتی حزب همت
اولین نشست هم اندیشی اعضا مشورتی حزب همت
اولین نشست هم اندیشی اعضا مشورتی حزب همت
اولین نشست هم اندیشی اعضا مشورتی حزب همت
اولین نشست هم اندیشی اعضا مشورتی حزب همت
اولین نشست هم اندیشی اعضا مشورتی حزب همت
اولین نشست هم اندیشی اعضا مشورتی حزب همت
اولین نشست هم اندیشی اعضا مشورتی حزب همت
اولین نشست هم اندیشی اعضا مشورتی حزب همت
اولین نشست هم اندیشی اعضا مشورتی حزب همت
اولین نشست هم اندیشی اعضا مشورتی حزب همت
اولین نشست هم اندیشی اعضا مشورتی حزب همت
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.