حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
بیانیه هفتم هفته جوان: بهره گیری از دانش و فناوری روز

بیانیه هفتم هفته جوان: بهره گیری از دانش و فناوری روز

بیانیه هفتم هفته جوان:

بهره گیری از دانش و فناوری روز

<<ولی اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با #احساس_مسئولیت بیشتر و همچون یک #جهاد در پیش گیرید. سنگ بنای یک #انقلاب_علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب شهیدانی چون شهدای هسته ای داده است. به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را که از #جهاد_علمی شما به شدت بیمناک است ناکام سازید>>

#بیانیه_گام_دوم انقلاب آن چیزیست که نظام اسلامی در طول ۴۰ سال تجربه کرده و امروز برای نیل به اهداف بلند خود نیازمند عمل به توصیه های آن است.
از #مطالبه_جهاد_علمی از جوانان در این بیانیه با آن ادبیات شور انگیز دو نکته قابل فهم است؛ اول اینکه با گذشت ۴۰ سال از انقلاب و گذر نسل های اول و دوم انقلاب از دوره جوانی همچنان امید رهبر معظم انقلاب-همچون بینان گذار کبیر انقلاب-به جوانان است که خود مایه مباهات است و دوم اینکه به جز جوانان کسی توان به دوش کشیدن پرچم جهادی دیگر را نداشته و بهره مندی انقلاب از #دانش_و_فناوری_روز مستلزم #فضای_مناسب و #تلاش_جوانان است.
چرا که این جوان است که میتواند علم جدید را کسب کند و آن را پرورش دهد و در راستای اهداف انقلاب بومیسازی نماید و این جوان است که میتواند فناوری روز را ببیند و معجزات آن راباور کند و آن را در راستای اهداف انقلاب مدیریت نماید و این جوان است که برای حل مسائل کشور مرزهای علم را در مینوردد تا پیامدی مطلوب برای انقلاب به ارمغان بیاورد.
یکی از اصول اولیه زندگی اجتماعی بشر استفاده از تجربیات گذشتگان و توصیه بزرگان است. و در جایی که رهبر انقلاب امر به #جهاد_علمی را در یکی از مهمترین اسناد انقلاب ابلاغ میکند؛ باید شاهد آن بودیم که مسئولین برای برداشتن هر قدمی در این زمینه سر از پا نمیشناختند که هم خیر دنیا در آن است و هم آخرت.
لذا هر جوان انقلابی خواستار اهتمام مسئولین به این امر بوده و در آخر به امر ولی خود لبیک گفته و در این #جهاد با تمام قوا گام خواهد نهاد که قطعا همراهی همه #جوانان ؛ #دانشجویان و #آزادگان عالم در این مسیر مورد استقبال قرارخواهد گرفت.

و من الله التوفیق

#فتح‌اله_اخوان_کلوری

معاونت مشارکت های سیاسی سازمان جوانان و دانشجویان حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.