حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

بیانیه پنجم هفته جوان: اقتصاد مردمی، رونق تولید، مبارزه با تحریم

بیانیه پنجم هفته جوان:

اقتصاد مردمی، رونق تولید، مبارزه با تحریم

اقتصاد هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله¬ای است که بدون آن نمی توان به هدفها رسید.
مقام معظم رهبری-بیانیه گام دوم انقلاب

طی ۴۰ سال گذشته همیشه این سوال مطرح بوده است که چرا جمهوری اسلامی بسیاری از کارهایی که حاکمیتی و دولتی است را مردمی می کند و بسیاری از امور مردمی را دولتی می نماید؟ به عنوان مثال جنگ که یک وظیفه حاکمیتی است مردمی مدیریت می شود ولی اقتصاد که فی نفسه مردمی است، دولتی اداره می شود؟ البته اگر جنگ مردمی نمی شد، ایران هیچگاه نمی توانست سرزمینهای اشغالی خود را از ارتش بعثی پس بگیرد، بنابراین چرا نباید از منابع و توانایی¬های مردم در بهبود شرایط اقتصادی خودشان بهره برد؟

اگر جامعه را به ۴ رکن سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تقسیم کنیم، اثرگذاری مردم در هریک از این ارکان قابل تعریف است.
مردم در عرصه سیاسی با نقش آفرینی در انتخاب مسئولین کشور، رفراندومهای قانون اساسی و همچنین حضور در راهپیمایی¬ها و تظاهرات، در این عرصه اثرگذاری بسیاری دارند.
در عرصه اجتماعی در غالب گروه ها، سمنها و تشکلهای مردمی به دولت در موقعیتهای بحرانی کشور کمک رسانی می کنند که نمونه آن را در حادثه های مختلف مثل سیل و زلزله اخیر کشور به وضوح دیده ایم.
بسیار دیده¬ایم که بودجه های فراوان صرف نهادهای باصطلاح فرهنگی می شود ولی هیچ نقشی در فرهنگسازی ایرانی اسلامی¬مان نداشته¬اند. لکن در جریان سیل اخیر شیراز و حضور و امدادرسانی مردم با فرهنگ استان فارس دیدیم درجایی که مردم برمی¬خیزند و فرهنگ صحیح را ترویج می کنند، تمام رسانه های داخلی و خارجی این فرهنگ را در سرخط خبرهای خود قرار می دهند.
در عرصه اقتصادی جامعه نیز، حضور مردم به عنوان تولیدکننده، سرمایه¬گذار و مصرف کننده می تواند موثر واقع شود. مردم و گروه های مردمی (به شکل تعاونی) به عنوان تولیدکننده می توانند با اطلاع از نیازهای کشور در کارگاه های کوچک و بزرگ تولید محصول و خدمات کنند. به عنوان سرمایه¬گذار می¬توانند به جای سرمایه¬گذاری در بانکهای ورشکسته مختلس، در ایده های بکر اقتصادی جوانان مستعد سرمایه گذاری کنند تا علاوه بر سوددهی، نیاز #لشگر_بیکاران به کار و همچنین با سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های بزرگ ملی، نیاز حاکمیت به منابع مالی را رفع کنند. مردم به عنوان مصرف کنند می توانند با تغییر الگوی مصرف خود، از هدررفت انرژی جلوگیری کنند و همچنین با خرید و استفاده از محصولات داخلی، تولیدکننده داخلی را تقویت کنند.
حضور مردم در همه ی ارکان جامعه از لحاظ استراتژیک سبب می گردد تا تعداد نقاط موثر در کشور افزایش یابد و لذا دشمن مجبور می¬شود تا برای آسیب رساندن به کشور بجای یک نقطه (دولت) به تمام نقاط کشور (یعنی مردم) هجوم یابد که اگر نگوییم غیرممکن است، بسیار سخت است؛ در نتیجه افزایش حضور مردم باعث کاهش آسیب پذیری کشور می گردد.
از دیگر حسنات اقتصاد مردمی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. فرهنگ مطالبه گری مردم برای گرفتن حق اجتماعی¬شان تقویت می شود که به موجب آن مالیات سرمایه داران به صورت داوطلبانه تامین می شود.
۲. مردم از دولتها خواهند که افزایش مالیاتها را از طبقات بالاتر بگیرند.
۳. نظارت مردمی بر بازارهای سرمایه و پول شکل می گیرد.
۴. نظارت دقیقی از سوی سهامداران بر سودهای حاصله در شرکتهای تجاری به وجود می آید.
۵. کسب و کارهای اقتصادی-اجتماعی در بنگاه های اقتصادی شکل می گیرد که در کنار ارزش آفرینی اقتصادی به ارزش زایی اجتماعی هم می پردازد، لذا سود آن عمدتا صرف رسیدگی بر مردم می شود.
۶. بانکهای محلی با نظارت مردمی خاص همان شهر و روستا شکل می گیرد.
۷. ….
با این وجود تاکنون آن چیزی که از مردمی کردن اقتصاد تحت عنوان خصوصی سازی در فضای سیاستگذاری دولت مطرح شده است این بوده است که دولت آنچه در دست دارد را واگذار کند که همواره در اکثر موارد با شکست مواجه شده است. درواقع باید گفت خصوصی سازی (شما بخوانید رانت سازی) همه پازل مردمی کردن اقتصاد نیست و مهمترین وظیفه دولت کاهش قوانین دست و پاگیر بین دستگاهی و ایجاد ثبات اقتصادی است تا مردم انگیزه لازم برای حضور موثر در عرصه اقتصادی را با حداقل ریسک بدست آورند.
در آخر با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب با ذکر این نکته که متاسفانه ایران از نظر ظرفیتهای استفاده نشده طبیعی و انسانی در رتبه اول جهان است، به ما جوانان دستور برطرف کردن این عیب بزرگ را داده اند و در ادامه آوردند «دهه دوم چشم انداز باید زمان تمرکز بر بهره برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیتهای استفاده نشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقا یابد.» ، حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) برخلاف مسئولینی که راهبردهای رهبری را فقط لق لقه زبان خود کرده اند، دفاع از اقتصاد مقاومتی و مبانی فکری ایشان و تلاش برای برنامه ریزی و گسترش فعالیت اقتصاد مردمی بخشهای خصوصی و تعاونی و در نهایت کاهش بیکاری و افزایش تولید ملی با تکیه بر اقتصاد مردم سالارانه و بسیج مردمی را رویکرد خود می داند و بدین سمت تلاش می کند و تمام دستگاه های ذیربط را به درونزایی اقتصاد کشور، مولدشدن و دانش بنیان شدن، مردمی کردن اقتصاد و عدم تصدی گری دولتی دعوت می کند و برای رسیدن به این اهداف، پیشنهاد می کند از راهکارها و راهبردهای اقتصاددانان مثل اصلاح نظام پولی و مالی، فدرالیسم اقتصادی، افزایش نظارت بر پروسه خدمت دهی بنگاه های خصوصی و دولتی، اصلاح نظام مالیاتی کشور و …. استفاده نمایند.

عادل ملکی

بازرس حزب همت
عضو سازمان جوانان و دانشجویان حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.