حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
دبیرکل حزب همت خطاب به علی مطهری: فکری به حال گریه ها کنید

دبیرکل حزب همت خطاب به علی مطهری: فکری به حال گریه ها کنید

دبیرکل حزب همت در واکنش به اظهارات آقای مطهری در مورد رقص مدارس در صفحه توئیتر شخصی خود آوردند:

آقای مطهری فرمایش کردند مدیران مدارسی که بچه ها در آن رقصیدند و خندیدند را اخراج کنید.

جناب مطهری، پدران همین بچه ها با حقوق زیر ۲ میلیون تومان هر روز در خانه بساط گریه دارند.

فکری برای آن گریه ها کنید، این خنده ها آسیبی برای کشور نیست.

توئیت دبیرکل حزب همت در واکنش به اظهارات آقای مطهری در مورد رقص مدارس
ایشان افزودند:

لطفا در مجلس و شغل اصلی خود یعنی قانون گذاری به فکر رفع موانع رونق تولید باشید و اجازه ندهید بیکاری گسترش پیدا کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.