حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
کارگاه تفکر استراتژیک ؛ با نگرش توسعه ای  

کارگاه تفکر استراتژیک ؛ با نگرش توسعه ای

کمیته آموزش حزب همت برگزار میکند :
دهمین سمینار تخصصی حزب
کارگاه تفکر استراتژیک ؛ با نگرش توسعه ای
سخنران :
مهندس رضا شهران

کارگاه تفکر استراتژیک ؛ با نگرش توسعه ای  کارگاه تفکر استراتژیک ؛ با نگرش توسعه ای  
کارگاه تفکر استراتژیک ؛ با نگرش توسعه ای
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.