حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
دهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان تبریز مجوز فعالیت گرفت.

دهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان تبریز مجوز فعالیت گرفت.

دهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان تبریز مجوز فعالیت گرفت.

سپاس از پیگیری های آقایان حسین نژاد دانشور و شهیدی

دهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان تبریز مجوز فعالیت گرفت.
دهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان تبریز مجوز فعالیت گرفت.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.