حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
هفتمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ساری مجوز فعالیت گرفت.

هفتمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ساری مجوز فعالیت گرفت.

هفتمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ساری مجوز فعالیت گرفت.

سپاس از پیگیری های سرکار خانم معصومی

هفتمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ساری مجوز فعالیت گرفت.
هفتمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ساری مجوز فعالیت گرفت.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.