حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
پنجمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان اراک مجوز فعالیت گرفت.

پنجمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان اراک مجوز فعالیت گرفت.

پنجمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان اراک مجوز فعالیت گرفت.

سپاس از پیگیری های آقای اردوان خلیلی

پنجمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان اراک مجوز فعالیت گرفت.
پنجمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان اراک مجوز فعالیت گرفت.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.