Category: پهنه مرکز

حزب همت استان اصفهان دعوت به همکاری می نماید.

در راستای استفاده از ظرفیت حداکثری مردم در مناطق مختلف استان اصفهان و همچنین مشارکت...

انتصاب مجدد جناب آقای سیّدمیلاد جعفری به عنوان مسئول حزب همدلی مردم تحوّل خواه در استان اصفهان

طی حکمی از سوی مهندس سید احمد نبوی دبیر کل محترم حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) جناب آقای...

اعضای شورای مرکزی حزب همت استان اصفهان

سیّد میلاد جعفری/ارشد کارآفرینی/رئیس فاطمه سادات میرحاج/ارشد کنترل کیفیت/دبیر و نایب رئیس...

سیّدمیلاد جعفری

رئیس حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) استان اصفهان کارشناس و مشاور پیشگیری از آسیب های اجتماعی...

مهندس فاطمه سادات میرحاج

نائب رئیس و دبیر حزب همت استان اصفهان سوابق کاری: مهندسی کنترل کیفیتQC رئیس هیئت مدیره خانه...

شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان مجوز فعالیت گرفت.

شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان مجوز فعالیت گرفت.

شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان مجوز فعالیت گرفت. شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان با...

سیدمیلاد جعفری،

سیدمیلاد جعفری

سیدمیلاد جعفری مسئول حزب همدلی مردم تحول خواه استان اصفهان، کارشناس ارشد کارآفرینی از...

فراخوان حضور در لیست های حزب همت در سراسر کشور در انتخابات 1400

فراخوان حضور در لیست های حزب همت در سراسر کشور در انتخابات ۱۴۰۰

فراخوان حضور در لیست های حزب همت در سراسر کشور در انتخابات ۱۴۰۰ به نام خدا و با سلام حزب همدلی...

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان لنجان(اصفهان) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان لنجان(اصفهان) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان لنجان(اصفهان) توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد. سپاس از...

مجوز حزب همت در شهرستان چهارباغ (استان البرز) صادر شد.

مجوز حزب همت در شهرستان چهارباغ (استان البرز) صادر شد.

مجوز حزب همت در شهرستان چهارباغ (استان البرز) صادر شد. مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان...