Category: اصفهان

سید روح‌اله‌موسوی

دبیر و عضو شورای مرکزی استان اصفهان حزب همت مسئول شهرستان اردستان حزب همت مدیر عامل شرکت...

شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان مجوز فعالیت گرفت.

شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان مجوز فعالیت گرفت.

شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان مجوز فعالیت گرفت. شعبه استانی حزب همت در استان اصفهان با...

عباسعلی وطن خواه

دکتر عباسعلی وطن خواه

دکتر عباسعلی وطن خواه نایب رئیس حزب همدلی مردم تحول خواه استان اصفهان استاد دانشگاه

سیدمیلاد جعفری،

سیدمیلاد جعفری

سیدمیلاد جعفری مسئول حزب همدلی مردم تحول خواه استان اصفهان، کارشناس ارشد کارآفرینی از...

فراخوان حضور در لیست های حزب همت در سراسر کشور در انتخابات 1400

فراخوان حضور در لیست های حزب همت در سراسر کشور در انتخابات ۱۴۰۰

فراخوان حضور در لیست های حزب همت در سراسر کشور در انتخابات ۱۴۰۰ به نام خدا و با سلام حزب همدلی...

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان لنجان(اصفهان) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان لنجان(اصفهان) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان لنجان(اصفهان) توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد. سپاس از...

جناب آقای سید میلاد جعفری مسئول جدید حزب همت در شهرستان اصفهان

جناب آقای سید میلاد جعفری مسئول جدید حزب همت در شهرستان اصفهان

جناب آقای سید میلاد جعفری مسئول جدید حزب همت در شهرستان اصفهان جناب آقای سید میلاد جعفری...

بیستمین دفتر استانی حزب همت در اصفهان مجوز گرفت.

بیستمین دفتر استانی حزب همت در اصفهان مجوز گرفت.

بیستمین دفتر استانی حزب همت در اصفهان مجوز گرفت. بیستمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول...

فراخوان قبول همکاری با حزب همت در برخی استان ها

فراخوان قبول همکاری با حزب همت در برخی استان ها

فراخوان قبول همکاری با حزب همت در برخی استان ها بنام خدا و با سلام با توجه به تغییر گستره...