حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
گزارشی از کمیته های خانه احزاب ایران

گزارشی از کمیته های خانه احزاب ایران

بنام خدا و با سلام

گزارشی از کمیته های خانه احزاب ایران

۱. کمیته روابط بین الملل: با حضور نمایندگان احزاب سراسر کشور حاضر در کمیته جناب آقای دکتر قیصری بعنوان نماینده حزب همت، با انتخاب اعضا به سمت نائب رئیس این کمیته انتخاب گردیدند.

۲.کمیته مالی: با حضور نمایندگان احزاب سراسر کشور حاضر در کمیته جناب آقای طلایی بعنوان نماینده حزب همت، با انتخاب اعضا به سمت نائب رئیس این کمیته انتخاب گردیدند.

۳. کمیته رسانه : با حضور نمایندگان احزاب سراسر کشور حاضر در کمیته جناب آقای سجاد سیف بعنوان نماینده حزب همت، با انتخاب اعضا به سمت دبیر این کمیته انتخاب گردیدند.

۴. کمیته حقوقی: آقای عبدلی بعنوان نماینده حزب همت و عضو در این کمیته فعالیت می نمایند و تاکنون جلساتی نیز برگزار شده است.

۵. کمیته بانوان : سرکار خانم سیداحمدی بعنوان نماینده حزب همت و عضو در این کمیته فعالیت می نمایند.

۶.کمیته آموزش: آقای دکتر محبی بعنوان نماینده حزب همت و عضو در این کمیته فعالیت می نمایند

۷. کمیته انتخابات: آقای مهرداد احمدی بعنوان نماینده حزب همت و عضو در این کمیته فعالیت می نمایند

ضمن تبریک به اقایان قیصری، طلایی و سیف بعنوان هیات رییسه کمیته ها، انشالله گزارشی از فعالیت های دوستان در خصوص کمیته های مذکور به سمع و نظر اعضا خواهد رسید.

و همچنین هرگونه تغییری در نمایندگان این حزب در کمیته های خانه احزاب به اطلاع اعضا خواهد رسید.

با تشکر
سید احمد نبوی
دبیرکل حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.