حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
پانزدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان قم مجوز فعالیت گرفت.

پانزدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان قم مجوز فعالیت گرفت.

پانزدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان قم مجوز فعالیت گرفت.

سپاس از پیگیری های جناب آقای محمد افرادی

 پانزدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان قم مجوز فعالیت گرفت.  سپاس از پیگیری های جناب آقای محمد افرادی

پانزدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان قم مجوز فعالیت گرفت.
سپاس از پیگیری های جناب آقای محمد افرادی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.