حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

رزومه کاندیداهای لیست همت در یک نگاه

رزومه کاندیداهای لیست همت در یک نگاه

لیست کاندیداها به همراه لینک رزومه به ترتیب حروف الفبا

۱. احمد آبانگاه

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۲. پرویز جعفری

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۳. مهدی جلالی مقدم

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۴. علی اکبر حسینی

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۵. ذبیح اله حسینی نژاد

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۶. فریدون خدایاری

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۷. سامان رضایی

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۸. میرسعید رضایی

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۹. رضا ریاحی

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۱۰. سالومه زریه

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۱۱. داریوش سلیمانیان

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۱۲. علی طاهری

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۱۳. علیرضا عباسی

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۱۴. سمانه عبدالباقی

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۱۵. رضا عموزاد خلیلی

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۱۶. حمیدرضا فراهان

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۱۷. مهدی فراهانی

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۱۸. رضا کشاورز

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۱۹. باقر لطف اله پور

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۲۰. سعید لک

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۲۱. سعید محمدزهیر غرضی

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۲۲. زهرا مهدی زاده

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۲۳. رامین مهمانپرست

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۲۴. حسنی السادات میبدی

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۲۵. رضا نامور

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

۲۶. هادی یوسفی تربتی

برای مشاهده و مطالعه رزومه این کاندیدا کلیک کنید.

 

سایت رسمی حزب همت
کانال تلگرامی حزب همت
صفحه اینستاگرامی حزب همت
کانال ما در آپارات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.