حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
لطفا تکلیف را با محصولات ترا ریخته روشن کنید.

لطفا تکلیف را با محصولات ترا ریخته روشن کنید.

لطفا تکلیف را با محصولات ترا ریخته روشن کنید.

به نام خدا و با سلام

جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت و درمان

آیا می توانید معنی این نامه را برای مردم مشخص کنید ؟

چرا مردم نمی توانند از یک محصول غیر تراریخته مطلع باشند ؟

چرا تمام مواد غذایی کشور در حال ورود به سبد ترا ریخته شده اند و چرا این دستکاری ژنتیکی با مرجعیت آمریکا و اسرائیل را از ویروس کرونا خطرناکتر نمی بینید؟

لطفا تکلیف بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو را با محصولات ترا ریخته روشن کنید .

و سوال آخر اینکه شما بعنوان مسئول دستگاه و متولی سلامت مردم با محصولات ترا ریخته وارداتی موافق هستید یا خیر ؟

سید احمد نبوی

دبیرکل حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.