حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
درخواست سازمان جوانان حزب همت از وزیر محترم ارتباطات جهت کاهش تعرفه ها با گران شدن تعرفه های اینترنت، دسترسی هایی همچون: شغل، درآمد، سرگرمی، سیاست، ارتباط، تحقیق و پژوهش،شبکه ی تحصیلی و امتحانات دانشگاه ها و دبیرستان ها، رسانه ها و ... بار مضاعفی بر سبد هزینه های مردم تحمیل خواهد کرد.

درخواست از وزیر ارتباطات جهت کاهش تعرفه ها

درخواست سازمان جوانان حزب همت از وزیر محترم ارتباطات جهت کاهش تعرفه ها

با گران شدن تعرفه های اینترنت، دسترسی هایی همچون: شغل، درآمد، سرگرمی، سیاست، ارتباط، تحقیق و پژوهش،شبکه ی تحصیلی و امتحانات دانشگاه ها و دبیرستان ها، رسانه ها و … بار مضاعفی بر سبد هزینه های مردم تحمیل خواهد کرد.

درخواست از وزیر ارتباطات جهت کاهش تعرفه ها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.