حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
حزب همت گلستان عملکرد مدیران شهری و استانی را دنبال میکند

حزب همت گلستان عملکرد مدیران شهری و استانی را دنبال میکند

حزب همت گلستان عملکرد مدیران شهری و استانی را دنبال میکند

بنام خدا

حزب همدلی مردم تحول خواه همت در استان گلستان عملکرد مدیران شهری و استانی را دنبال میکند و با برسی خروجی عملکرد آنان در کمیته های ارزیابی درون حزبی در نظر دارد با طرح پیشنهادات سازنده و ارائه راهکار های عملی و همچنین با بیان نقد سازنده ، مفهوم مطالبه گری و تعامل و هم پوشانی دو سویه را بعنوان یک فرهنگ مشارکتی در زیرساخت توسعه شهری و استانی پیاده سازی نموده و از این ظرفیت اجتماعی بعنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولین، نقش سازنده ای را ایفاد نماید .

لذا در سه سال گذشته در غالب کمیته زیست محیطی و فرهنگی، تلاش کرده ایم تا ضمن جهت دادن فلسفه مطالبه گری و فرهنگ سازی در حوزه محیط زیست نقش سازنده ای را در جهت عمل به مسئولیت فردی و اجتماعی ایفاد نمائیم ، بر همین اساس و به واسطه دغدغه هایی که داشته ایم موجب شد تا بدور از بازیهای مخرب و غیر ضرور سیاسی و بی حاصل برای منافع عمومی، نگاه و عزم خود را جزم کرده تا باری بر شانه های خسته مردم سرزمین خود نباشیم و با طرح دیدگاه های خود در دو حوزه ساختاری کف جامعه، بعنوان کمیته های محلی و استفاده از ساختار شورا بعنوان یک فرصت بالقوه ،اهداف و برنامه های خود را دنبال کنیم تا بلکه با ریل گذاری اصولی اهمیت فلسفه مشارکت مردمی بر تحولات اجتماعی را با تدوین ساختارهایکه متضمن استمرار نظارت مردم بر روند عملکرد وکلای خود در کرسی شورای شهر و مجلس شورای اسلامی باشد را به نمایش بگذاریم تا با استمرار نظارت و مشارکت مردم در غالب ظرفیت کمیته های تخصصی اجازه مصادره کردن آرای آنان را از جریانات سیاسی سلب نماییم، تحقق این خواسته مهم و امید بخش اقتضا مینماید تا همه فعالین و مطالبه گران اجتماعی و همچنین متخصصین و فرهیخته گان استان گلستان ما را برای حرکت بسوی مشارکت معنادار و ریل گذاری هدفمند و جهت دار یاری نمایند تا بلکه با همت و همدلی، تحولات گام دوم انقلاب را با دست جوانان و فرهیخته گان تحول خواه استان برای آینده ای بهتر رقم بزنیم به همین منظور حزب تحول خواه همت آمادگی کامل دارد تا دیدگاه ها و نکته نظرات تاثیرگذاران عرصه علمی و دانشگاهی را برای تدوین برنامه ها دریافت نماید و از حضور گرم و معنادار شما در کمیته های تخصصی بهره مند گردد .

خلقت هستی زایش را از درون پوسته طراحی کرده و جوانه ها همیشه از درون هسته رشد میکنند و امروز ما با الهام از خلقت هستی بدنبال تحولات بنیادین از درون هستیم و بدان اعتقاد کامل داریم ، هیچ نیروی بیرونی قادر به ایجاد تحول و توسعه از درون هسته نخواهد بود و اگر نیروهای بیرونی موجب تحول گردند بی شک تحولات بصورت معنایی و پایدار نخواهد بود و سود حاصله تحولات پایدار درونی را پشتیبانی نخواهد کرد.

دبیر شعبه حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)استان گلستان

 

سایت رسمی حزب همت
کانال تلگرامی حزب همت
صفحه اینستاگرامی حزب همت
کانال ما در آپارات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.