حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
ستاد انتخابات شوراهای شهر و روستای حزب همت راه اندازی شد.

ستاد انتخابات شوراهای شهر و روستای حزب همت راه اندازی شد.

ستاد انتخابات شوراهای شهر و روستای حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) راه اندازی شد.

نمونه ای از اعطای احکام ستاد انتخابات شورای شهر و روستا ۱۴۰۰ حزب همت

 

ستاد انتخابات شوراهای شهر و روستای حزب همت راه اندازی شد.
ستاد انتخابات شوراهای شهر و روستای حزب همت راه اندازی شد.
ستاد انتخابات شوراهای شهر و روستای حزب همت راه اندازی شد.
ستاد انتخابات شوراهای شهر و روستای حزب همت راه اندازی شد.
ستاد انتخابات شوراهای شهر و روستای حزب همت راه اندازی شد.
ستاد انتخابات شوراهای شهر و روستای حزب همت راه اندازی شد.
ستاد انتخابات شوراهای شهر و روستای حزب همت راه اندازی شد.
ستاد انتخابات شوراهای شهر و روستای حزب همت راه اندازی شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.