حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
جلسه هم اندیشی سازمان جوانان و دانشجویان با موضوع انتخابات ۱۴۰۰

جلسه هم اندیشی سازمان جوانان و دانشجویان با موضوع انتخابات ۱۴۰۰

جلسه هم اندیشی سازمان جوانان و دانشجویان حزب همدلی مردم تحول خواه با موضوع همفکری برای اجرای برنامه های انتخابات ۱۴۰۰

با حضور اعضای سازمان ، جناب اقای مهندس نبوی دبیر کل حزب و جناب اقای مهندس نیک منش رییس سازمان جوانان و‌دانشجویان و جناب اقای مهندس احمدی دبیر استان تهران حزب همت

صورتجلسه در پست بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.

جلسه هم اندیشی سازمان جوانان و دانشجویان با موضوع انتخابات ۱۴۰۰
جلسه هم اندیشی سازمان جوانان و دانشجویان با موضوع انتخابات ۱۴۰۰
جلسه هم اندیشی سازمان جوانان و دانشجویان با موضوع انتخابات ۱۴۰۰
جلسه هم اندیشی سازمان جوانان و دانشجویان با موضوع انتخابات ۱۴۰۰
جلسه هم اندیشی سازمان جوانان و دانشجویان با موضوع انتخابات ۱۴۰۰
جلسه هم اندیشی سازمان جوانان و دانشجویان با موضوع انتخابات ۱۴۰۰
جلسه هم اندیشی سازمان جوانان و دانشجویان با موضوع انتخابات ۱۴۰۰
جلسه هم اندیشی سازمان جوانان و دانشجویان با موضوع انتخابات ۱۴۰۰
جلسه هم اندیشی سازمان جوانان و دانشجویان با موضوع انتخابات ۱۴۰۰
جلسه هم اندیشی سازمان جوانان و دانشجویان با موضوع انتخابات ۱۴۰۰
جلسه هم اندیشی سازمان جوانان و دانشجویان با موضوع انتخابات ۱۴۰۰
جلسه هم اندیشی سازمان جوانان و دانشجویان با موضوع انتخابات ۱۴۰۰ سازمان 

#سیاسی#انتخابات
#تحول_گرایان
#تحول_خواه
#تحول#تحول_خواهی
#جریان_سوم
#جوانان#دانشجویان
#نیروی_جوان
#جوان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.