حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجوز دفتر حزب همت در شهرستان شاهین دژ (آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان شاهین دژ (آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان شاهین دژ (آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان شاهین دژ(آذربایجان غربی) توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد.

سپاس از پیگیری های جناب آقای علی راه کل

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان شاهین دژ (آذربایجان غربی) صادر شد.
مجوز دفتر حزب همت در شهرستان شاهین دژ (آذربایجان غربی) صادر شد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.