Category: آذربایجان غربی

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان مراغه (آذربایجان شرقی) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان مراغه (آذربایجان شرقی) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان مراغه (آذربایجان شرقی) صادر شد. مجوز دفتر فرعی حزب همت در...

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان پلدشت (آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان پلدشت (آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان پلدشت (آذربایجان غربی) صادر شد.   مجوز دفتر فرعی حزب همت در...

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان سلماس(آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان سلماس(آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان سلماس (آذربایجان غربی) صادر شد. مجوز دفتر حزب همت در شهرستان...

#دبیر_کل_حزب_همت: آقای رئیسی در چند سال باقی مانده از مسئولیت شما در قوه قضاییه منتظر تکرار عکس العمل های خوب شما هستیم. #حزب_همدلی_مردم_تحول‌خواه_همت

آقای رئیسی، منتظر تکرار عکس العمل های خوب شما هستیم.

آقای رئیسی، منتظر تکرار عکس العمل های خوب شما هستیم. #دبیر_کل_حزب_همت: آقای رئیسی در چند سال...

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان چایپاره (آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان چایپاره (آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان چایپاره (آذربایجان غربی) صادر شد. مجوز دفتر حزب همت در شهرستان...

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان میاندوآب (آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان میاندوآب (آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان میاندوآب (آذربایجان غربی) صادر شد. مجوز دفتر حزب همت در شهرستان...

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان خوی(آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان خوی(آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان خوی(آذربایجان غربی) صادر شد. مجوز دفتر حزب همت در شهرستان...

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان شاهین دژ (آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان شاهین دژ (آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان شاهین دژ (آذربایجان غربی) صادر شد. مجوز دفتر حزب همت در شهرستان...

نشست صمیمی دبیرکل حزب همت سردار نبوی، با مسئولین حزب در استان آذربایجان غربی به جهت افتتاح ستاد انتخاباتی استان و سازماندهی تشکیلات انتخابات 1400

سازماندهی انتخاباتی حزب همت در استان آذربایجان غربی توسط دبیرکل حزب همت

سازماندهی انتخاباتی حزب همت در استان آذربایجان غربی توسط دبیرکل حزب همت نشست صمیمی دبیرکل...

دکتر سید وحید معصومی نیا مسئول حزب همت در استان آذربایجان غربی

دکتر سیدوحید معصومی‌نیا

دکتر سیدوحید معصومی‌نیا مسئول حزب همت در استان آذربایجان غربی دکتری تخصصی برق استاد دانشگاه...