حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان مراغه (آذربایجان شرقی) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان مراغه (آذربایجان شرقی) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان مراغه (آذربایجان شرقی) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان مراغه(آذربایجان شرقی) توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد.

سپاس از پیگیری های جناب آقای نادر ابراهیمی

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان مراغه (آذربایجان شرقی) صادر شد.
مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان مراغه (آذربایجان شرقی) صادر شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.