حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان پلدشت (آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان پلدشت (آذربایجان غربی) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان پلدشت (آذربایجان غربی) صادر شد.

 

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان پلدشت(آذربایجان غربی) توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد.

سپاس از پیگیری های جناب آقای عسگر حاجی زاده

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان پلدشت (آذربایجان غربی) صادر شد.
مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان پلدشت (آذربایجان غربی) صادر شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.