حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
نشست صمیمی دبیرکل حزب همت جناب آقای سید احمد نبوی با هیات رئیسه حزب در استان قزوین

نشست صمیمی دبیرکل حزب همت با هیات رئیسه حزب در استان قزوین

نشست صمیمی دبیرکل حزب همت جناب آقای سید احمد نبوی با هیات رئیسه حزب در استان قزوین

پرسش و پاسخ پیرامون فعالیت حزب و دیدگاه آن در انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰

 

نشست صمیمی دبیرکل حزب همت جناب آقای سید احمد نبوی با هیات رئیسه حزب در استان قزوین
نشست صمیمی دبیرکل حزب همت جناب آقای سید احمد نبوی با هیات رئیسه حزب در استان قزوین
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.