حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
نشست هم اندیشی دبیرکل با مسئولین استان قم

نشست هم اندیشی دبیرکل با مسئولین استان قم

نشست هم اندیشی دبیرکل با مسئولین استان قم

همزمان با آغاز دهه مبارک فجر،نشست هم اندیشی دبیرکل حزب همت سردار نبوی، با مسئولین و فعالان سیاسی حزب در استان قم و گزارشات دبیر کل از فعالیت ۳ ساله حزب و چگونگی آغاز فعالیت سیاسی در این استان به جهت ورود به انتخابات پیش رو در سال ۱۴۰۰

نشست هم اندیشی دبیرکل با مسئولین استان قم
نشست هم اندیشی دبیرکل با مسئولین استان قم
نشست هم اندیشی دبیرکل با مسئولین استان قم
نشست هم اندیشی دبیرکل با مسئولین استان قم
نشست هم اندیشی دبیرکل با مسئولین استان قم
نشست هم اندیشی دبیرکل با مسئولین استان قم
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.