حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
حسین‌ باقری زرین قبائی

حسین‌ باقری زرین قبائی

حسین‌ باقری زرین قبائی

مشاور دبیرکل حزب همت

رزومه . حسین باقری زرین قبائی

الف- مشخصات فردی:

نام: حسین باقری زرّین قبائی.

ایمیل: zarrin1386@yahoo.com

ب-  سوابق تحصیلی:

۱-دکترای تخصصی حقوق عمومی- واحد علوم و تحقیقات.(عنوان رساله: صلاحیت ارکان حکومتی جمهوری اسلامی ایران در تدوین، تصویب و اجرای قانون بودجه کل کشور- تاریخ دفاع نهایی: اسفندماه   (۱۳۹۶

۲-کارشناسی ارشد حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

۳-کارشناسی حقوق از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

ج- سوابق شغلی:

۱-مدیرکل و مشاور در امور حقوقی، قراردادها و دعاوی در دستگاههای اجرایی و حاکمیتی کشور.

۲-کارشناس حقوقی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی.

۳-سابقه وکالت پایه یکم دادگستری

د- فعالیتهای تحقیقاتی و علمی انجام شده:

۱-تدوین کتاب قانون برنامه و بودجه در نظم نوین حقوقی.

  • تألیف کتاب ضمانتهای کیفری زیست محیطی در نظام حقوقی ایران و انگلستان.(چکیده این کتاب در نشریه شماره ۳۹۵ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ کتاب هفته نیز به چاپ رسیده است).
  • تدوین کتاب مجموعه قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی.
  • تدوین کتاب مجموعه قوانین و مقررات مربوط به بیمه همگانی خدمات درمانی.
  • تدوین کتاب مجموعه قوانین و مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارکنان دولت.
  • تدوین کتاب مجموعه قوانین و مقررات مربوط به بهزیستی، حمایتی و امدادی.
  • تدوین کتاب مجموعه قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری در نظم حقوقی کنونی و مجموعه قوانین و مقررات کشور در رابطه با گزینش.

* مقالات علمی پژوهشی: 

  • مقاله با عنوان”بررسی حدود صلاحیت رئیس جمهور در امور بودجه، تحدید و ابهام در قانون اساسی”، فصلنامه مجلس و راهبرد، چاپ سال ۱۳۹۸ .
  • مقاله با موضوع؛ “جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا”- فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی- چاپ سال ۱۳۹
  • مقاله با موضوع؛”مبانی، ماهیت و آثار حقوقی رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاههای دولتی”- مجله علمی و پژوهشی برنامه و بودجه- چاپ سال ۱۳۹۶.

*سایر مقالات، مطالب و یادداشت:

۱-عنوان مقاله:«بررسی حقوقی تکلیف ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد سرنوشت صندوق های بازنشستگی، تجمیع یا ادغام»، هفته نامه آتیه، شماره ۶۶۹ مورخه ۲۴ تیرماه ۱۳۸۷.(نشریه تخصصی سازمان تأمین اجتماعی)

۲- عنوان مقاله:«تغییر در نحوه وصول مطالبات صندوقهای بیمه ای از دولت»، هفته‌نامه آتیه، شماره ۶۷۱ مورخه ۷ مرداد ماه ۱۳۸۷.

۳-یادداشت تحت عنوان”ناجامع در جامع”(تحلیل وضعیت فعلی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی)- سایت خبری، تحلیلی تابناک- ۲۰/۷/۱۳۹۹.

۴-یادداشت تحت عنوان “سازمان سه میم تأمین اجتماعی” روزنامه شرق،صفحه اول، ۱۷/۱۰/۱۳۹۹.

هـ – سایر موارد:

۱-سوابق شرکت و عضویت در جلسات، کمیسیون ها، کارگروه ها،کمیته ها و شوراهای مختلف در دستگاههای اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر کشور.

۲-دریافت تشویق‌نامه و تقدیرنامه‌های متعدد از وزراء و معاونین رییس جمهور و سایر مسئولین کشور، در سنوات مختلف.

۳- سابقه تدریس در رشته حقوق در موسسات آموزش عالی.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.