حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
شعبه استانی حزب همت در استان کردستان مجوز فعالیت دریافت نمود.

شعبه استانی حزب همت در استان کردستان مجوز فعالیت دریافت نمود.

شعبه استانی حزب همت در استان کردستان مجوز فعالیت دریافت نمود.

شعبه استانی حزب همت در استان کردستان با پیگیری ها و تلاش های جناب اقای هیوا نادری مجوز فعالیت خود را از استانداری دریافت نمود.

شعبه استانی حزب همت در استان کردستان مجوز فعالیت دریافت نمود.
شعبه استانی حزب همت در استان کردستان مجوز فعالیت دریافت نمود.شعبه استانی حزب همت در استان کردستان مجوز فعالیت دریافت نمود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.