حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان لنجان(اصفهان) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان لنجان(اصفهان) صادر شد.

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان لنجان(اصفهان) توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد.

سپاس از پیگیری های سرکار خانم میرحاج محمدآبادی

 

مجوز دفتر فرعی حزب همت در شهرستان لنجان(اصفهان) صادر شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.