حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجوز دفتر فرعی شهرستان بوکان (آذربایجان غربی) از طرف فرمانداری صادر گردید.

مجوز دفتر فرعی شهرستان بوکان (آذربایجان غربی) از طرف فرمانداری صادر گردید.

مجوز دفتر فرعی شهرستان بوکان (آذربایجان غربی) از طرف فرمانداری صادر گردید.

سپاس از پیگیری های آقای حیدری
مجوز دفتر فرعی شهرستان بوکان (آذربایجان غربی) از طرف فرمانداری صادر گردید.
مجوز دفتر فرعی شهرستان بوکان (آذربایجان غربی) از طرف فرمانداری صادر گردید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.