حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجوز دفتر فرعی شهرستان سراب(آذربایجان شرقی ) از طرف فرمانداری صادر گردید.

مجوز دفتر فرعی شهرستان سراب(آذربایجان شرقی ) از طرف فرمانداری صادر گردید.

مجوز دفتر فرعی شهرستان سراب(آذربایجان شرقی ) از طرف فرمانداری صادر گردید.

سپاس از پیگیری‌ های آقای جهانبخش

مجوز دفتر فرعی شهرستان سراب(آذربایجان شرقی ) از طرف فرمانداری صادر گردید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.