حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
شعبه استانی حزب همت در استان لرستان و مجوز شهرستان شادگان و کلیبر مجوز گرفت

شعبه استانی حزب همت در استان لرستان و شهرستان شادگان و کلیبر مجوز گرفت

شعبه استانی حزب همت در استان لرستان و  شهرستان شادگان و کلیبر مجوز گرفت

شعبه استانی حزب همت در استان لرستان با پیگیری های اقای مهدی امرایی از استانداری مربوطه مجوز فعالیت گرفت.
همچنین مجوز دفاتر فرعی حزب همت در ۲ شهرستان شادگان(خوزستان ) و کلیبر(آذربایجان شرقی ) توسط فرمانداری های مربوطه مجوز فعالیت گرفت.
سپاس از پیگیری های همدلان همتی
شعبه استانی حزب همت در استان لرستان و مجوز شهرستان شادگان و کلیبر مجوز گرفت
شعبه استانی حزب همت در استان لرستان و مجوز شهرستان شادگان و کلیبر مجوز گرفت
شعبه استانی حزب همت در استان لرستان و مجوز شهرستان شادگان و کلیبر مجوز گرفت
شعبه استانی حزب همت در استان لرستان و مجوز شهرستان شادگان و کلیبر مجوز گرفت
شعبه استانی حزب همت در استان لرستان و مجوز شهرستان شادگان و کلیبر مجوز گرفت
شعبه استانی حزب همت در استان لرستان و مجوز شهرستان شادگان و کلیبر مجوز گرفت
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.