حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
لایو دبیرکل حزب همت با موضوع شائبه هایی در خصوص دکتر محسن رضائی

لایو دبیرکل حزب همت با موضوع شائبه هایی در خصوص دکتر محسن رضائی

لایو دبیرکل حزب همت با موضوع شائبه هایی در خصوص دکتر محسن رضائی

لایو اینستاگرامی دبیرکل حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)

زمان: یکشنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۰
ساعت ۲۲

موضوع: شائبه هایی در خصوص دکتر محسن رضایی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.