حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
نشریه همدلی مردم

نشریه همدلی مردم مجوز فعالیت گرفت

نشریه همدلی مردم با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی شهرام حسین نژاد دانشور مسئول حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شمالغرب کشور مجوز فعالیت خود را به شماره۸۸۰۷۰ از وزارت ارشاد اخذ نمود.
این نشریه در دو حوزه سیاسی و اقتصادی منتشر خواهد گردید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.